Naše služby

Způsob zavádění služeb volíme tak, aby byl cenově co nevýhodnější
a odpovídal rychlosti růstu vaší firmy.

Poradenství v energiích, optimalizace

Ve výdajích na energie lze výrazně ušetřit. Na základě analýzy stávajícího energetického profilu, smluv dodavatelů a účtovaných tarifů …

Navrhneme úsporná opatření a vyhledáme levnější varianty řešení dodávek  energie a správného nastavení distribučních sazeb. Distribuční sazba určuje podmínky a ceny dodávky energie a volba správné sazby může znatelně snížit celkové náklady na energii.

Po realizaci těchto variant je možno následně monitorovat jejich efektivnost. Nabízíme možnost navázání dlouhodobé spolupráce, která je výhodná na rychle měnícím se energetickém trhu. Neustále sledujeme energetický trh a podle probíhajících změn aktualizujeme svou nabídku.


Krizový
management

Tak jako v životě i ve firmě se vyskytují neočekávané události, ohrožující lidi, majetky i finanční a operační stabilitu společnosti.

Náš krizový management nabízí nástroje řízení určené ke zvládání krizových stavů – reálně zhodnotí a rozpozná krizový potenciál společnosti, objektivně vyhodnotí situaci, nabídne její řešení, následně umožní akční a efektivní zvládnutí této krize a konečně odstranění jejích následků.

Také nastaví procesy preventivního předcházení krizi, zlepší komunikační strategii v rámci firmy,  výrobní a logistické metody práce, využití plného pracovního potenciálu pracovníků, a navrhne případnou restrukturalizaci.

Obchodní
činnost

Přímý prodej – od obchodního zástupce k zákazníkovi – představuje jednu z nejstarších forem směny zboží a služeb.

Má dlouholetou tradici a perspektivu do budoucna. Umožňuje oboustrannou výměnu informací, osobní přístup k zákazníkovi, je pohodlný pro zákazníka, minimalizuje náklady spotřebitele spojené s realizací nákupu (doprava, poštovné, vyhledávání prodejce).

Přímý prodej poskytuje osobní poradenství ke službám a produktům – doma, na pracovišti nebo v místě podnikání. Umožníme začínajícím nebo stagnujícím firmám získat koncové zákazníky formou přímého prodeje, vybudovat si stabilní zákaznickou síť, vyškolit obchodní zástupce se širokým spektrem uplatnění na trhu práce. Rychlá a spolehlivá komunikace je základem úspěšného podnikání.

Business analýzy systémových aplikací

Informační technologie jsou oběhovým systémem organismu každé prosperující firmy a ovlivňují její úspěšnost.

Dokážeme identifikovat nedostatky v procesech, najít vhodná doporučení pro automatizaci nebo zjednodušení procesu a identifikovat tak úpravy na straně systému či jeho plnou absenci.

Dokážeme velmi dobře posbírat a popsat požadavky uživatelů, připravit specifikaci pro dodavatele, aby dokázal vhodně zhodnotit poptávku, připravit nabídku s velkou přesností ceny a časovým harmonogramem.

Dokážeme odřídit tender jako takový  zajistit jeho vyhodnocení, vybrat vhodného dodavatele a vyjednat cenové podmínky, uzavřít smlouvu, odřídit projekt, otestovat z pohledu uživatele, koordinovat implementaci do provozu.

S námi učiníte správné investice do prostředků IT.

Procesní metodika,
audity

Procesní metodika pomáhá zlepšit procesy a fungování firmy.

Procesní analýza a procesní řízení představují nástroje, pomocí kterých můžete zvýšit kvalitu služeb, spokojenost zákazníků a vnitřního fungování firmy. K optimalizaci procesů a dosažení vysokých finančních přínosů vycházíme z metodiky Six Sigma. Pomůžeme Vám nastavit a implementovat vhodnou strategii, jak řídit a koučovat procesní projekty a vyškolit zaměstnance i management tak, aby změna vnímání procesů byla ve firmě přijata.

Procesní audit představuje jednorázovou analýzu procesů v organizaci s cílem zmapovat a pojmenovat příležitosti ke zlepšení. Lze jej využít na celou firmu nebo na jednotlivou část. Pomáhá například snížit počet nezbytných dokumentů, zkvalitnit spolupráci a komunikaci uvnitř organizace, odhalit neefektivní a duplicitní činnosti organizace či zefektivnit práci pracovníků.

TRÉNINK PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ, KOUČINK

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové aktivity zvyšující dlouhodobou konkurenceschopnost i její efektivitu.

Připravujeme vzdělávací a rozvojové programy úzce provázané s konkrétními potřebami každé společnosti, které reflektují i úroveň a možnosti účastníků tohoto vzdělávání. Zaměřujeme se na manažerské dovednosti, komunikační dovednosti, obchodní dovednosti a odborné dovednosti.  Pokrytí individuálních rozvojových potřeb zajišťujeme formou koučinku.

Naši klienti

Nabízíme možnost navázání dlouhodobé spolupráce, která je výhodná na rychle měnícím se trhu.

logo01

logo03

logo04

logo05

logo06

logo08

logo09

logo010

logo12

logo13

logo14

logo15

logo16

logo17

logo18

logo19

Probíhající projekty

 • Testimonial
  Centropol

  Prodej elektřiny a plynu.

 • Testimonial
  Bubbleology

  Krizový management.

 • Testimonial
  Bonerix

  Realizace internetové samoobsluhy a implementace kontaktního centra (systém pro call centrum).

 • Testimonial
  Global Care

  Finanční kontroling.

 • Testimonial
  Met Life

  Finančí poradenství.

 • Testimonial
  Lama Mobile

  Procesy pro call centrum a obchod.

Náš tým

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové aktivity zvyšující dlouhodobou konkurenceschopnost každé společnosti i její efektivitu.
Eva JandíkováCo-Founder and Chief Designer

Eva Jandíková

Co-Founder and Chief Designer

Senior konzultant pro oblast procesů obchodu, prodeje a péče se 16 lety profesionálních zkušeností v oblasti telekomunikací, energií a realitního trhu. Primárně se zaměřuje na přímý a nepřímý prodej, customer care a IT, má četné zkušenosti se start up projekty na všech úrovních jejich realizace.

Poradensky pracovala pro společnosti Creative Dock v oblasti IT & Operations kde koordinovala významné projekty pro E.ON a Raiffeisenbank.

Vybudování dvou prodejních kanálů (D2D a komunitní prodejů) pro společnost Vodafone Czech Republic.

Procesní péče pro společnosti:

 • MobilKom (start mobilního operátora U:fon),
 • České Radiokomunikace (procesní audit),
 • Telefónica O2 Czech republic / Eurotel Praha (procesy a podpora prodeje).
Vladimíra JandíkováCo-Founder and Chief Architect

Vladimíra Jandíková

Co-Founder and Chief Architect

Obchodní zástupce pro firemní zákazníky společností Telefónica O2 Czech Republic a T-Mobile Czech republic. Manažerka restaurace U Bubeníčků v Praze. Organizovala profesní školení ve společnosti Vodafone Czech republic. Školitel/personalista pro společnost Gas International. Ve společnosti MERRIBER má na starosti aktivizaci zákazníků, přípravu a kalkulaci cen, optimální řešení pro zákazníka a uzavírání kontraktů.

Certifikace společnosti Telefónica O2 – obor telekomunikací a prodejních dovedností. Osvědčení Bankovního institut Vysoká škola Praha – základní stupeň odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele.


S ohledem na strategie společnosti
Vám poskytneme spolehlivá doporučení,
která Vám usnadní rozhodování.

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat, veškeré Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme.

Kontaktní adresa:

Terezínská 702/7
190 00 Praha 9 – Letňany

IČ 02064651
DPH CZ02064651

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 777 00 65 30
E-mail: info@merriber.cz

Pracovní doba:

9.00 hod – 17.00 hod
Pondělí až pátek